Białystok
Cmentarz Miejski w Białymstoku

język angielski język polski

śp. Jerzy Kępiński


ur. 1922-05-10 zm. 2006-07-22

Cmentarz w Białymstoku

ul. Władysława Wysockiego 63

15-168   Białystok


Lokalizacja grobu:

126 1 2

Mapa Inni Opłać grób Zapal znicz Zgłoś błąd