Skip to content
L.p. Wyszczególnienie Cena brutto*
GROBY ZIEMNE POJEDYNCZE
1 OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA POD GRÓB ZIEMNY DZIECINNY O WYMIARACH 0,60 X 1,20 M, ODSTĘPY BOCZNE PO 0,40 M, NA OKRES 20 LAT, BEZ PRAWA BUDOWY GROBU MUROWANEGO 117,-
2 OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA PRZY ALEI POD GRÓB ZIEMNY DZIECINNY O WYMIARACH 0,60 X 1,20 M, ODSTĘPY BOCZNE PO 0,40 M, NA OKRES 20 LAT, BEZ PRAWA BUDOWY GROBU MUROWANEGO, 176,-
3 OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA POD GRÓB ZIEMNY POJEDYNCZY O WYMIARACH 1,30 X 2,30 M, ODSTĘPY BOCZNE PO 0,50 M, NA OKRES 20 LAT, BEZ PRAWA BUDOWY NAGROBKA I GROBU MUROWANEGO, 222,-
4 OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA POD GRÓB ZIEMNY POJEDYNCZY O WYMIARACH 1,30 X 2,30 M, ODSTĘPY BOCZNE PO 0,50 M, NA OKRES 20 LAT, BEZ PRAWA BUDOWY GROBU MUROWANEGO, 374,-
5 OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA PRZY ALEI POD GRÓB ZIEMNY POJEDYNCZY O WYMIARACH 1,30 X 2,30 M, ODSTĘPY BOCZNE PO 0,50 M, NA OKRES 20 LAT, BEZ PRAWA BUDOWY GROBU MUROWANEGO, 562,-
GROBY ZIEMNE RODZINNE
6 OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA POD GRÓB ZIEMNY RODZINNY O WYMIARACH 2,20 X 2,30 M, ODSTĘPY BOCZNE PO 0,50 M, NA OKRES 20 LAT, BEZ PRAWA BUDOWY GROBU MUROWANEGO, 1123,-
7 OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA PRZY ALEI POD GRÓB ZIEMNY RODZINNY O WYMIARACH 2,20X2,30 M, ODSTĘPY BOCZNE PO 0,50 M, NA OKRES 20 LAT, BEZ PRAWA BUDOWY GROBU MUROWANEGO, 1498,-
8 OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA POD GRÓB ZIEMNY RODZINNY O WYMIARACH NIETYPOWYCH (ZA ZAJĘCIE POWIERZCHNI 1M 2 GRUNTU) NA OKRES 20 LAT, BEZ PRAWA BUDOWY GROBU MUROWANEGO, 150,-
9 OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA PRZY ALEI POD GRÓB ZIEMNY RODZINNY O WYMIARACH NIETYPOWYCH (ZA ZAJĘCIE POWIERZCHNI 1M 2 GRUNTU) NA OKRES 20 LAT, BEZ PRAWA BUDOWY GROBU MUROWANEGO, 200,-
  NISZE URNOWE W KOLUMBARIUM I GROBY MUROWANE  
10 OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE NISZY URNOWEJ W KOLUMBARIUM NA OKRES 20 LAT, 2808,-
11 OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA POD GRÓB MUROWANY O WYMIARACH 1,30 X 2,50 M, ODSTĘPY BOCZNE PO 0,50 M, NA OKRES 99 LAT, 2808,-
12 OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA POD GRÓB MUROWANY O WYMIARACH 2,40 X 2,50 M, ODSTĘPY BOCZNE PO 0,50 M, NA OKRES 99 LAT, 4680,-
POKŁADNE (nie dotyczy grobów murowanych)
13 OPŁATA UZUPEŁNIAJĄCA, WNOSZONA PRZY KAŻDYM DOCHOWANIU DO ISTNIEJĄCEGO GROBU, PRZEDŁUŻAJĄCA JEGO WAŻNOŚĆ O KOLEJNE 20 LAT (ILOCZYN RóŻNICY LAT POMIĘDZY ROKIEM, W KTóRYM MINIE 20 LAT OD DOCHOWANIA, A ROKIEM, DO KTóREGO OPŁACONE BYŁO MIEJSCE POD TEN GRÓB I STAWKI OPŁATY ZA KAŻDY ROK). STAWKA OPŁATY ZA KAŻDY ROK RóŻNICY LAT WYNOSI: X
   01. ZA UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA POD GRÓB ZIEMNY POJEDYNCZY O WYM.1,30 X 2,30 M, ODSTĘPY BOCZNE PO 0,50 M, NA OKRES 20 LAT,BEZ PRAWA BUDOWY NAGROBKA I GROBU MUROWANEGO,  11,-
   02. ZA UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA POD GRÓB ZIEMNY POJEDYNCZY O WYM. 1,30 X 2,30 M, ODSTĘPY BOCZNE PO 0,50 M, NA OKRES 20 LAT,BEZ PRAWA BUDOWY GROBU MUROWANEGO,  19,-
   03. ZA UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA PRZY ALEI POD GRÓB ZIEMNY POJEDYNCZY O WYM. 1,30 X 2,30 M, ODSTĘPY BOCZNE PO 0,50 M, NA OKRES 20 LAT, BEZ PRAWA BUDOWY GROBU MUROWANEGO,  28,-
   04. ZA UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA POD GRÓB ZIEMNY RODZINNY O WYM. 2,20 X 2,30 M, ODSTĘPY BOCZNE PO 0,50 M, NA OKRES 20 LAT, BEZ PRAWA BUDOWY GROBU MUROWANEGO,  56,-
   05. ZA UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA PRZY ALEI POD GRÓB ZIEMNY RODZINNY O WYM. 2,20 X 2,30 M, ODSTĘPY BOCZNE PO 0,50 M, NA OKRES 20 LAT, BEZ PRAWA BUDOWY GROBU MUROWANEGO 75,-
   06. ZA UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA POD GRÓB ZIEMNY RODZINNY O WYM. NIETYPOWYCH (ZA ZAJĘCIE POWIERZCHNI 1M2 GRUNTU) NA OKRES 20 LAT, BEZ PRAWA BUDOWY GROBU MUROWANEGO  7,50
   07. ZA UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA PRZY ALEI POD GRÓB ZIEMNY RODZINNY O WYM. NIETYPOWYCH (ZA ZAJĘCIE POWIERZCHNI 1M 2 GRUNTU) NA OKRES 20 LAT, BEZ PRAWA BUDOWY GROBU MUROWANEGO,  10,-
   08. ZA UDOSTĘPNIENIE NISZY URNOWEJ W KOLUMBARIUM NA OKRES 20 LAT,  140,-
USŁUGI CMENTARNE
14 OPŁATA ZA WYKOPANIE I ZASYPANIE GROBU ZIEMNEGO DZIECINNEGO, 117,-
15 OPŁATA ZA WYKOPANIE GROBU ZIEMNEGO, 374,-
16 OPŁATA ZA ZASYPANIE GROBU ZIEMNEGO, 117,-
17 OPŁATA ZA WYKOPANIE I ZASYPANIE GROBU ZIEMNEGO, 491,-
18 OPŁATA ZA WYKOPANIE GROBU ZIEMNEGO GŁĘBINOWEGO, 445,-
19 OPŁATA ZA ZASYPANIE GROBU ZIEMNEGO GŁĘBINOWEGO, 152,-
20 OPŁATA ZA WYKOPANIE I ZASYPANIE GROBU ZIEMNEGO GŁĘBINOWEGO, 597,-
21 OPŁATA ZA PRZYGOTOWANIE GROBU URNOWEGO DO POCHóWKU LUB EKSHUMACJI, 50,-
22 OPŁATA ZA ZDJĘCIE PŁYTY GRANITOWEJ W KOLUMBARIUM, 25,-
23 OPŁATA ZA ZAŁOŻENIE PŁYTY GRANITOWEJ W KOLUMBARIUM, 25,-
24 OPŁATA ZA ZDJĘCIE I ZAŁOŻENIE PŁYTY GRANITOWEJ W KOLUMBARIUM, 50,-
25 OPŁATA ZA PRZYGOTOWANIE GROBU MUROWANEGO BEZ NAGROBKA DO POCHóWKU LUB EKSHUMACJI, I POZIOM, 200,-
26 OPŁATA ZA PRZYGOTOWANIE GROBU MUROWANEGO BEZ NAGROBKA DO POCHóWKU LUB EKSHUMACJI, II POZIOM, 280,-
27 OPŁATA ZA ZDJĘCIE PŁYTY LASTRYKOWEJ PRZYKRYWAJĄCEJ NAGROBEK NA GROBIE ZIEMNYM LUB MUROWANYM, 35,-
28 OPŁATA ZA ZAŁOŻENIE PŁYTY LASTRYKOWEJ PRZYKRYWAJĄCEJ NAGROBEK NA GROBIE ZIEMNYM LUB MUROWANYM, 35,-
29 OPŁATA ZA ZDJĘCIE I ZAŁOŻENIE PŁYTY LASTRYKOWEJ PRZYKRYWAJĄCEJ NAGROBEK NA GROBIE ZIEMNYM LUB MUROWANYM, 70,-
30 OPŁATA ZA ZDJĘCIE PŁYTY GRANITOWEJ PRZYKRYWAJĄCEJ NAGROBEK NA GROBIE ZIEMNYM LUB MUROWANYM, 187,-
31 OPŁATA ZA ZAŁOŻENIE PŁYTY GRANITOWEJ PRZYKRYWAJĄCEJ NAGROBEK NA GROBIE ZIEMNYM LUB MUROWANYM, 187,-
32 OPŁATA ZA ZDJĘCIE I ZAŁOŻENIE PŁYTY GRANITOWEJ PRZYKRYWAJĄCEJ NAGROBEK NA GROBIE ZIEMNYM LUB MUROWANYM, 374,-
33 OPŁATA ZA OBSŁUGĘ POGRZEBU, 117,-
34 OPŁATA ZA OBSŁUGĘ POGRZEBU DZIECKA DO LAT 6, 35,-
35 OPŁATA ZA OBSŁUGĘ POGRZEBU URNOWEGO, 35,-
36 OPŁATA ZA WYNAJĘCIE ROBOTNIKA DO PRAC NIE UJĘTYCH W CENNIKU (ZA 1 GODZ.), 35,-
37 EKSHUMACJA (BEZ KOPANIA DOŁU) URNY Z PROCHAMI, 35,-
38 EKSHUMACJA (BEZ KOPANIA DOŁU) ZWŁOK DZIECKA DO 6 LAT, 374,-
39 EKSHUMACJA (BEZ KOPANIA DOŁU) ZWŁOK OSOBY DOROSŁEJ POWYŻEJ 20 LAT OD ZGONU, 597,-
40 EKSHUMACJA (BEZ KOPANIA DOŁU) ZWŁOK OSOBY DOROSŁEJ OD 10 DO 20 LAT OD ZGONU, 749,-
41 EKSHUMACJA (BEZ KOPANIA DOŁU) ZWŁOK OSOBY DOROSŁEJ OD 5 LAT DO 10 LAT OD ZGONU, 819,-
42 EKSHUMACJA (BEZ KOPANIA DOŁU) ZWŁOK OSOBY DOROSŁEJ DO 5 LAT OD ZGONU, 936,-
43 OPŁATA ZA PRZECHOWANIE ZWŁOK W CHŁODNI (ZA 1 GODZ.), 6,-
44 OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z KAPLICY (DO 1 GODZ.), 130,-
45  KAŻDĄ ROZPOCZĘTĄ GODZINĘ), 30,-
46  OPŁATA ZA JEDNORAZOWY WJAZD NA TEREN CMENTARZA: X
 01. SAMOCHóD OSOBOWY BEZ PRZYCZEPY, 10,-
  02. SAMOCHÓD OSOBOWY Z PRZYCZEPĄ, SAMOCHÓD OSOBOWO-CIĘŻAROWY, SAMOCHÓD CIĘŻAROWY, KOPARKA, DŹWIG, CIĄGNIK I INNE POJAZDY MECHANICZNE 25,-
Opłaty nie dotyczą pojazdów;
                - dowożących zwłoki do domu pogrzebowego,
                - inwalidzkich oznakowanych,
                - przewożących inwalidów I grupy oraz osoby z widocznym ograniczeniem ruchowym,
                - uprzywilejowanych,
                - przedsiębiorstw realizujących roboty na podstawie umów
                   zawartych z Zakładem Budżetowym „Cmentarz Miejski”,
                - Urzędu Miasta Białegostoku oraz pojazdów zakładowych.
X

Cena brutto zawiera kwotę podatku VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.