Skip to content

 Klauzula informacyjna -- zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.)

 

 - AKTUALNE POSTĘPOWANIE  -

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Odbiór odpadów stałych na zlecenie Cmentarz Miejskiego w Białymstoku

ul. Władysława Wysockiego 63

/data publikacji 17 lipca 2018./

 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

 SIWZ.pdf

 Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf

 Załączniki nr 2-4 do SIWZ.doc

 Załącznik nr 5 do SIWZ projekt umowy.pdf