Skip to content

- POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE -

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Odbiór odpadów stałych na zlecenie Cmentarz Miejskiego w Białymstoku

ul. Władysława Wysockiego 63

/data publikacji dn. 16.03.2016 r./

 

 Ogloszenie o zamowieniu

 SIWZ

 Zalaczniki nr 1,2,2A,3 i 4 do SIWZ

 Zalacznik nr 5 do SIWZ-wzor umowy

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

-----------------