Skip to content

 - AKTUALNE POSTĘPOWANIE  -

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Odbiór odpadów stałych na zlecenie Cmentarz Miejskiego w Białymstoku

ul. Władysława Wysockiego 63 (na okres 24 m-cy)

/data publikacji dn. 21.06.2018 r./

 

 Ogłoszenie o zamówieniu

 SIWZ

 Załączniki 1-4 do SIWZ

 Załącznik 5 do SIWZ /projekt umowy/