Białystok
Cmentarz Miejski w Białymstoku

język angielski język polskiCONTACT


Cmentarz Miejski w Białymstoku


ul. Władysława Wysockiego 63

15-168 Białystok


call. : (85) 653-94-08

mail: cmentarzmiejski@onet.eu