Białystok
Cmentarz Miejski w Białymstoku

język angielski język polski

śp. Sławomir Dawidziuk


ur. 1927-12-10 zm. 1995-07-13
Cmentarz w Białymstoku

ul. Władysława Wysockiego 63

15-168   Białystok


Lokalizacja grobu:

140 P 8

Mapa Inni Opłać grób Zapal znicz Zgłoś błąd